Ein lleoliadau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd lleoliad unigryw heb ei ail ar gyfer digwyddiadau mawr a bach.

Uchafbwyntiau’r lleoliadau

8 ystafell

Defnydd arbennig o’r orielau celf

Arlwyo corfforaethol

Gwybodaeth Gweld lleoliad

cyfeiriad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NP

Gwybodaeth am y lleoliadau

Mae’r Brif Neuadd farmor glasurol a chain hon yn lleoliad gwych ar gyfer ciniawau cynadleddau, gwleddoedd, seremonïau gwobrwyo, digwyddiadau lansio a gwleddoedd priodas. Gellir llogi’r Neuadd ar ei phen ei hun neu gyda’r Orielau i roi cyfle i westeion gael golwg breifat ar gasgliadau’r Amgueddfa dros ddiod.

Adeiladwyd y Ddarlithfa ym 1932, ac mae’n llwyfan poblogaidd gan siaradwyr a pherfformwyr cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’n lleoliad perffaith ar gyfer cynhadledd, cyfarfod cyhoeddus, darlith neu gyngerdd ar gyfer hyd at 300 o bobl. Gallwch logi’r Bwyty ac Ystafelloedd Oriel gyda’r Ddarlithfa ar gyfer cinio canol dydd, arddangosfeydd masnachol a lle i gymdeithasu neu gyda’r Brif Neuadd ar gyfer diodydd yn yr egwyl.

Mae Ystafell y Llys ar y balconi islaw cromen fawreddog yr Amgueddfa, yn lleoliad perffaith ar gyfer grwpiau bychan o hyd at 40.

Darperir arlwy yn fewnol gan dîm profiadol sy’n cynnig bwydlenni sy’n ysbrydoli a gwasanaeth di-ail. Caiff y bwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl.

Caerdydd

Name of Room Theatre Cabaret Boardroom Classroom U-shape Reception Lunch/Dinner Dinner Dance
Reardon Smith Lecture Theatre 340
Court Room 50 30 30 30 30 30
Grand Hall 320 320 270
Galleries 300
Oriel Suite 90 60 40 60 40 90 40
Lloyd George 12 10
Dylan Thomas Room 15 12
Augustus & Gwen John Room 50 30

Gwneud ymholiad

Dydw i ddim eisiau derbyn y wybodaeth, y newyddion na’r cynigion diweddaraf gan Venue Elior

Llenwch y ffurflen isod gyda chymaint o fanylion â phosibl a bydd aelod o’r tîm ar y safle yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion yn fwy manwl. Fel arall, i siarad â chynghorydd, ffoniwch ni ar: 0845 074 0604*

Ffurflen Ymholiadau Cam 1 o 2

Dewiswch eich dyddiadau

Dewiswch eich amser

Mae gen i ddiddordeb mewn...