Ein lleoliadau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Gyda’i phensaernïaeth arobryn a’r golygfeydd di-ail dros y cei, mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe yn lleoliad rhagorol ar gyfer digwyddiadau corfforaethol a phreifat.

Uchafbwyntiau’r lleoliadau

7 ystafell

Yn eistedd hyd at 200

Pensaerniaeth wobrwyog

Gwybodaeth Gweld lleoliad

cyfeiriad

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau , Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3RD

Gwybodaeth am y lleoliadau

Mae’r adeilad nodedig gwerth £30 miliwn gyda’i waliau gwydr a llechen cain yn asio’n berffaith â’r warws wreiddiol ar Farina prydferth Abertawe. Dyluniwyd y cyfleusterau i’r safon uchaf yn gartref i’r trysorau cenedlaethol sy’n adrodd hanes diwydiant a blaengaredd Cymru.

Lleoliad llawn diwylliant yw hwn yn addas i ddigwyddiadau corfforaethol a phreifat, ac yn cynnig gofod hyblyg i grwpiau o 10 i 600 o bobl. Mae’n berffaith ar gyfer cynhadledd, gwledd a derbyniad, lansiad, arddangosfa, cyngerdd ac amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol a diwylliannol. Mae Oriel y Warws a’r Balconi prydferth yn berffaith i gynnal seremoni briodas.

Yn ei lleoliad yn Ardal Forwrol Abertawe mae’r Amgueddfa dafliad carreg o ganol y ddinas.

Name of Room Theatre Cabaret Boardroom Classroom U-shape Reception Lunch/Dinner Dinner Dance Exhibition Sq m
Dockside Room  50  50  20 20 20  50
Cityside Room  40  30  15 15 15
Ocean Room  120  70  70  70
Warehouse Gallery  275  200  200
The Western Hall  240
Upper Foyer & Marina Balcony  200
New Gallery  150

Gwneud ymholiad

Dydw i ddim eisiau derbyn y wybodaeth, y newyddion na’r cynigion diweddaraf gan Venue Elior

Llenwch y ffurflen isod gyda chymaint o fanylion â phosibl a bydd aelod o’r tîm ar y safle yn cysylltu â chi i drafod eich gofynion yn fwy manwl. Fel arall, i siarad â chynghorydd, ffoniwch ni ar: 0845 074 0604*

Ffurflen Ymholiadau Cam 1 o 2

Dewiswch eich dyddiadau

Dewiswch eich amser

Mae gen i ddiddordeb mewn...